Konkurs Fotograficzny „Oblicza Maryi”

Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w Kaliskach

ogłasza i zachęca do wzięcia udziału

w Rodzinnym Konkursie Fotograficznym pod hasłem„Oblicza Maryi”

I. Cel konkursu

Celem konkursu jest poznanie ciekawych miejsc oraz ich historii związanych z kultem Matki Bożej.

II. Uczestnicy

Konkurs skierowany jest wszystkich rodzin zamieszkujących teren gminy Łochów oraz gmin sąsiadujących.

 

III. Forma prac konkursowych

 1. Pracę konkursową wykonujemy w formie albumu fotograficznego w którym zamieszczamy zdjęcia kapliczek, obrazów, kościołów pod wezwaniem Matki Bożej lub innych miejsc związanych z Maryją.
 2. Na zdjęciach należy zamieścić swoją rodzinę, co będzie poświadczało obecność w tym miejscu.
 3. 3.     Każde zdjęcie należy opatrzeć informacją na temat miejsca w którym zostało wykonane (data wykonania zdjęcia, miejscowość), w albumie można umieścić też krótką historię dotyczącą zwiedzanego miejsca.
 4. Format i technika wykonanego albumu jest dowolna.
 5. Nie dozwolone jest umieszczanie zdjęć kopiowanych z Internetu, książek. Zdjęcia wykonujemy samodzielnie.
 6. Prace konkursowe muszą być opatrzone imionami i nazwiskami autorów, adresem zamieszkania, telefonem kontaktowym.

IV. Ocena prac

Przy ocenie prac konkursowych jury będzie kierowało się następującymi kryteriami:

 • Wartością merytoryczną pracy
 • Formą opracowania pracy
 • Oryginalnością ujęcia tematu
 • Ogólną estetyką pracy
 • Pomysłowością szaty graficznej

V. Terminy

Zdjęcia wykonujemy w czasie wakacyjnych podróży po Polsce i całym świecie.

Prace składamy od04.09.2017 do 13.09.2017 do sekretariatu KPSP „Julin” w Kaliskach w godzinach 9:00-14:00.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem:  25 675-21-52

Ogłoszenie wyników nastąpi do 30.09.2017 na stronie szkoły oraz szkolnym profilu Facebook.

Osoby nagrodzone oraz wyróżnione otrzymają zaproszenie na wręczenie nagród 30.10.2017 r.

 

Nagrodzone prace pozostaną w Katolickiej Publicznej Szkole Podstawowej w celu ekspozycji. Prace nienagrodzone będzie można odebrać w siedzibie szkoły.

Przewidziane atrakcyjne nagrody!

 
Michal Krupa