Absolutorium dla Burmistrza

Sesja Rady Miejskiej z 28 czerwca była bardzo ważna dla gminnej władzy wykonawczej, czyli Burmistrza Łochowa kierującego Gminą Łochów, gdyż była to tzw. sesja absolutoryjna. W całym kraju, zgodnie z ustawą, w do końca czerwca we wszystkich samorządach terytorialnych takie sesje muszą się odbyć.

Procedura absolutorium, zanim dojdzie do ostatecznego przez radnych głosowania nad udzieleniem absolutorium, jest dosyć długa i nieco zawiła ale tak to rozpisano w ustawie i tak ma być. Dość, że naszemu Burmistrzowi takiego absolutorium z wykonania budżetu gm. Łochów za 2016 rok udzielono jednogłośnie, również opozycja.

 

Podczas tej sesji podjęto też inne uchwały:

- dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2017-2035;

- adekwatnie do powyższego wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Łochów, w wyniku których: dochody wynoszą 79.288.455 zł, w tym: dochody bieżące 69.986.215 zł, a dochody majątkowe 9.302.240 zł, natomiast wydatki 82.071.313 zł, w tym: wydatki bieżące 63.948.929 zł,  wydatki majątkowe 18.122.384 zł, zaś deficyt wynosi 2.782.858 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami; ustalono też przychody budżetu w kwocie 5.197.210 zł i rozchody budżetu w kwocie 2. 414.351 zł;

- wprowadzono zasady ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym, tj. Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Łochowie;

- zmieniono kwotę pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego do wartości 206 tys. zł;

- przyjęto ocenę zasobów pomocy społecznej za 2016 r. dla Gminy Łochów, przeprowadzoną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej na terenie Gminy Łochów w postaci obszernego załącznika (1,24 MB).

                R

 
Michal Krupa