Rekonstrukcja za nami

Można by powiedzieć, że mamy stację kolejową nie do poznania, chociaż jej otoczenie jeszcze nie wykonane, nie zagospodarowane. Jednak władze miasta obiecują, że w listopadzie tego roku będzie już po wszystkim.

Chociaż nie do końca, gdyż zgodnie z projektem miało też mieć miejsce uporządkowanie jego najbliższego otoczenia poprzez zagospodarowanie pod działalność gospodarczą.

Rekonstrukcja budynku stacji kolejowej w Łochowie za nami. Trwała kilka lat. Cofnijmy się jednak do początków tego zadania, wcale nie łatwych. Samo zabieganie o środki na ten cel trwało około 5 lat

, aż dnia 19 kwietnia 2013 roku w Pałacu Lubomirskich w Warszawie podczas gali finałowej konkursu 3P Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne” przedstawicielka Gminy Łochów w osobie p. Urszuli Kalinowskiej - ówczesnej Zastępczyni Burmistrza Łochowa odebrała wyróżnienie za gminny projekt, pn. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego  w Łochowie wraz z otoczeniem jako tworzenie nowego centrum miasta. Przedsięwzięciem tym - rewitalizacją - Gmina Łochów zapragnęła zainteresować partnerów prywatnych i zrealizować w formule ppp łochowski dworzec kolejowy. I udało się. Budynek dworca o powierzchni ok. 6.300 m2 oraz działka, na którym on stoi - będący własnością Gminy Łochów (za nie odprowadzony przez PKP do gminy podatek) wypiękniał. Dodatkowym utrudnieniem wykonania zadania było to, że budynek ten był wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków (nr rej. A-886) przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie(Delegatura w Siedlcach).

Od tamtego wydarzenia trzeba było jednak jeszcze kolejnego roku, by 21 września 2015 r. ogłosić przetarg. Przedmiotem zamówienia publicznego były roboty budowlane obejmujące przebudowę i remont budynku dworca kolejowego w Łochowie wpisanego do rejestru zabytków ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na pomieszczenia obsługi dworca, salę zebrań i pomieszczeniem z przeznaczeniem na usługi. Wtedy wartość projektu określono na kwotę 3.490.268 zł. Prace przebiegały nierównym tempem lecz widać było postępujący front robót. Główny cel przedsięwzięcia osiągnięto latem bieżącego roku. Poprzez realizację renowacji i przebudowę zabytkowego budynku dworca kolejowego stworzono swego rodzaju centrum Łochowa. Jednak zakres przedsięwzięcia obejmował nie tylko budynek dworca kolejowego w Łochowie ale też tereny znajdujące się w jego najbliższym otoczeniu - przeznaczone pod funkcje przede wszystkim związane z użytkowaniem dworca kolejowego i autobusowego oraz obsługę pasażerów. Zatem sporo trzeba będzie jeszcze pieniążków wyłożyć.

Zaznaczyć trzeba, że Łochów jest siedzibą gminy zamieszkałą przez prawie 18  tys. mieszkańców, w tym prawie 7 tysięcy w mieście, jest też miejscem odpoczynku kilkudziesięciu tysięcy turystów przejeżdżających drogą kolejową oraz drogą krajową nr 50 na Mazury, Suwalszczyznę czy Podlasie. Pełni ważny ośrodek usługowo-handlowy również dla mieszkańców tymczasowych, którzy w półroczu letnim mieszkają w ponad 4 tys. domków letniskowych położonych na terenie gminy Łochów, Jadów i Stoczek. Ponieważ Łochów jest jednym z dwóch miast w powiecie węgrowskim, zlokalizowanym w sąsiedztwie gmin wiejskich - jego kulturotwórcze oddziaływanie jest znaczne i nieograniczające się wyłącznie do terenu gminy lecz o zasięgu znacznie większym.

Budynek dworca wraz z otoczeniem  został nabyty od PKP przez Gminę Łochów w 2006 roku aktem notarialnym za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości. Przejmując dworzec kolejowy na progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 włodarze Gminy żywili nadzieję, iż na bazie dworca kolejowego stworzone zostanie centrum handlowo-usługowe miasta związane z obsługą pasażerską. Mimo licznych sukcesów w pozyskaniu środków finansowych w ramach RPO WM 2007-2013 (12 projektów) w zakresie rewitalizacji miasta dofinansowania nie uzyskano. Wtedy na ten teren postanowiono spojrzeć zupełnie z innej strony: położenie w samym centrum miasta, pomiędzy linią kolejową Warszawa-Białystok, a drogą krajową nr 50 może być atrakcyjne dla rozwoju przedsiębiorczości i trzeba nadać jemu nową, kulturotwórczą, biznesową oraz wspierającą turystykę funkcję. Chociażby dlatego, iż łochowska stacja kolejowa jest miejscem  bardzo uczęszczanym, bowiem komunikacja kolejowa jest najszybszym sposobem komunikacji Łochowa z Warszawą, a  dogodne połączenie drogowe  ze stolicą - po wybudowaniu drogi ekspresowej S-8 z wyszkowską obwodnicą - stanowiącej fragment Via Baltica, spowodowało rozwój prywatnych linii autobusowych - mających swój przystanek wraz z zatoką postojową w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego. Niejako w sukurs przyszła rozpoczęta przez PKP PLK SA w 2014 r. przebudowa, modernizacja linii kolejowej Warszawa-Białystok - dzięki czemu otoczenie i warunki użytkowania tego miejsca zdecydowanie uległy poprawie zarówno użytkowej jak i wizerunkowej.

I tak nasz dworzec, będący ponad sto lat temu wizytówką całej okolicy, można by powiedzieć, że stał się nią ponownie.

                R

 
Michal Krupa