Finał Projektu

Tak, to już finał Projektu o Objawieniach Matki Bożej w Fatimie, który społeczność Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej „Julin” w Kaliskach realizowała przez ostatnie 6 miesięcy, w szczególny sposób wspominając orędzie płynące z Fatimy.

13 dnia każdego miesiąca, począwszy od maja br., pozostawialiśmy swoje szkolne obowiązki a pochylaliśmy się nad „miesięcznicami” objawień trojgu pastuszkom: Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji. I tak 13 maja odbyła się pielgrzymka do pobliskiego sanktuarium Matki Bożej w Loretto, połączona ze świętem rodziny, w której wzięła udział liczna grupa uczniów i ich bliscy.13 czerwca odbył się Gminny Konkurs wiedzy o Objawieniach w Fatimie w dwóch etapach: klasy I

-III i IV-VII. Szkolne Koło Teatralne pod kierunkiem pań Małgorzaty Rowickiej i Magdy Cholewińskiej premierowo wystawiło przedstawienie „Być bliżej Matki” inspirowane wydarzeniami z 1917 roku. Przedstawienie wystawiono szerszej publiczności podczas pikniku rodzinnego „Anioły w Łochowie”. 13 lipca i 13 sierpnia poświęciliśmy na przygotowanie albumów fotograficznych do konkursu „Oblicza Maryi”. Uczniowie odwiedzali pobliskie kapliczki i figury Matki Bożej, poznawali ich historię i uwieczniali na zdjęciach. Wielu pielgrzymowało do Matki Bożej Częstochowskiej i Gietrzwałdzkiej. 13 września klasy V-VII i gimnazjum udały się wycieczkę do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na ul. Zagłoby w Warszawie i Świątyni Opatrzności Bożej. 13 października odbył się Gminny Konkurs Pieśni Maryjnych, w którym udział wzięło ok. 170 uczestników i ogłoszono zwycięzców konkursu fotograficznego.

             26 października Dyrektor KPSP „Julin” w Kaliskach, Małgorzata Siuchta podsumowała projekt edukacyjny z okazji 100-lecia Objawień w Fatimie. Spotkanie odbyło się w gminnej świetlicy w Kaliskach, gdzie przybyło wielu znamienitych gości z Biskupem Markiem Solarczykiem na czele. Senator Maria Koc, która objęła patronatem nasz projekt nie mogła pojawić się osobiście ale wystosowała list z gratulacjami. Przybyli również: przedstawiciel Starosty Węgrowskiego, Burmistrz Łochowa - Robert Gołaszewski, proboszcz parafii Gwizdały - o. Rafał Kapała oraz siostra Loretanka - Rafaela. Laureaci konkursów otrzymali nagrody i można było ponownie usłyszeć ich występy i zobaczyć nagrodzone albumy. Nasi aktorzy ponownie wystawili sztukę „Być bliżej Matki”. Po oficjalnym zamknięciu projektu Biskup Solarczyk odwiedził społeczność szkolną KPSP „Julin” i uczestniczył w modlitwie różańcowej, która rozbrzmiewała w naszej szkole przez cały październik.

             W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w nasz projekt: p. Dyrektor Małgorzacie Siuchta za wspieranie Rady Pedagogicznej i uczniów w realizacji poszczególnych zadań, nauczycielom pracującym w KPSP „Julin”, uczniom i ich rodzinom, uczestnikom konkursów oraz nauczycielom, którzy ich przygotowali. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy objęli patronatem nasz projekt: Biskupowi Markowi Solarczykowi, Pani Senator, Panu Staroście Węgrowskiemu, Panu Burmistrzowi, proboszczom parafii Gwizdały i Łochów oraz Siostrom Loretankom.

Na czas obchodów pamiątki 100-lecia Objawień Fatimskich otrzymaliśmy błogosławieństwo od Papieża Franciszka, wierzymy, że dzięki niemu i darom Ducha Świętego udało się nam zrealizować założenia projektu. Zapamiętamy ten czas jako niezwykle ważną lekcję. Maryja prosiła dzieci z Fatimy, by głosiły orędzie nadziei dla grzeszników i świata. Jako Szkoła Katolicka jesteśmy dumni, że mogliśmy być choć trochę następcami pastuszków i swoją pracą oraz zaangażowaniem przekazywać innym to, o co prosiła Maryja 100 lat temu. Wielu z nas odkryło objawienia „na nowo”, wielu pierwszy raz o nich usłyszało. Jesteśmy przekonani, że włączając w nasze obchody okoliczne szkoły spełniliśmy naszą apostolską powinność.

Magda Cholewińska

 
Michal Krupa