Niepodległa, ale czy do końca?

Jakże często słyszymy, że to czy tamto podlega bądź nie podlega prawu stanowionemu (przez człowieka) w Unii Europejskiej (UE) bądź Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Prawa te najczęściej tworzone są w sposób niedemokratyczny przez „wysokich komisarzy” UE lub komitety ONZ. Czy to nazewnictwo czegoś przypadkiem nam nie przypomina.

W olbrzymiej większości dyrektywy tych pierwszych i zalecenia tych drugich stoją w jawnej sprzeczności z prawem naturalnym i uniwersalnymi wartościami chrześcijańskimi, które jeszcze dzięki Bogu są wartościami szanowanymi w naszym Państwie. Weźmy choćby przykład opisany w ostatnim wydaniu tygodnika „Niedziela”. Komitet Praw Człowieka

przy ONZ chce zmienić art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych tak, aby pozbawić ochrony życia dzieci poczęte oraz osoby terminalnie chore i jednocześnie wymóc na państwach wprowadzenie niczym nieograniczonej aborcji. Mówi się tam, że należy wszystkim zapewnić powszechne i bezpłatne prawo do aborcji, bo to jest „prawo człowieka”. „Nigdy nie gódźmy się na zabijanie dzieci, zbyt dużo przelano naszej krwi niewinnej, byśmy dziś gardzili życiem tak łatwo.”  -  Jan Paweł II.

Zapamiętajmy te słowa i bacznie obserwujmy to co się będzie działo w najbliższej przyszłości. Jakie stanowisko będą zajmowali poszczególni politycy. Miejsce na mapie świata, granice wytyczające terytorium, godło, flaga wszystkie te atrybuty są oczywiście bardzo ważne, jednak czy one dają poczucie niepodległości? W dużej mierze tak, lecz do pełni takiego poczucia potrzebna jest pewność, że władza, która ma narodowi jako wspólnocie  służyć, będzie czynić to zgodnie z wartościami, które wcześniej przywołałem.

W przededniu 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polaków, czego efektem było powstanie państwa polskiego nie chcę poruszać zagadnień związanych z gospodarką czy obronnością, lecz chcę pozostać przy człowieczeństwie jako źródle wszelkiego dobra, które ono ze sobą niesie. Tu zamilknę by ponownie zacytować proroka naszych czasów Św. Jana Pawła II.  ,,Wystarczy po prostu, być dobrym człowiekiem. Człowiekiem, który potrafi wybaczyć, – potrafi żyć dla innych, i świecić przykładem. Warto brać przykład z tych, którzy wbrew przeciwnościom losu, potrafią pomimo upadku, powstać, i iść w przyszłość, z nadzieją, – że i przed nimi, otworzy się świetlana przyszłość, do której ma prawo każdy człowiek. Naród podobne ma szczęścia pragnienia. Powstać musi, gdyż wymaga tego lud, który w nim mieszka.”

Marek Górniaczyk

 
Michal Krupa