STOP ASF

Hodowco trzody chlewnej - Przestrzegaj następujących zasad aby chronić gospodarstwo przed zawleczeniem wirusa:

- Kupuj świnie wyłącznie ze znanego źródła.

- Świnie wprowadzane do gospodarstwa muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia.

- Utrzymuj świnie bez możliwości kontaktu z dzikami.

 

- Zabezpiecz pasze i ściółkę przed dostępem zwierząt wolnożyjących.

- Wyłóż maty dezynfekcyjne przed wjazdem/wyjazdem z gospodarstwa i przed wejściami do budynków inwentarskich.

- Nie karm świń odpadkami kuchennymi.

- Ogranicz do minimum ilość osób mających kontakt ze zwierzętami.

- Do pracy ze zwierzętami stosuj oddzielny strój i pozostaw go w chlewni.

- Codziennie obserwuj stan zdrowia świń.

Nie obawiaj się informować o wszelkich niepokojących objawach, jakie wystąpią w twoim stadzie.
Pamiętaj: W przypadku stwierdzenia afrykańskiego pomoru świń i konieczności likwidacji stada, za każde zabite zwierzę przysługuje odszkodowanie w wysokości 100% wartości rynkowej.

Objawy mogące wskazywać na wystąpienie ASF:

- wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała do 41 - 42°C;

- brak poprawy przy leczeniu antybiotykami;

- sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała;

- wybroczyny w skórze;

- duszność, pienisty i niejednokrotnie krwisty wypływ z nosa;

- zapalenie spojówek i wypływ z worka spojówkowego;

- biegunka, często z domieszką krwi, wymioty;

- zwiększone upadki.

UWAGA! gorączkujące świnie mogą mieć zachowany apetyt.

Po zaobserwowaniu ww. objawów należy:

1) niezwłocznie zawiadomić lekarza weterynarii - do czasu jego przybycia pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania;

2) nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy, sprzętu;

3) zwłoki padłych zwierząt muszą być przekazane do zakładu utylizacyjnego - zabronione jest grzebanie padłych zwierząt czy wywożenie ich do lasu, gdyż może to spowodować niekontrolowane rozprzestrzenienie się epizootii.

PODEJRZEWASZ ASF ZADZWOŃ: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie, tel.: 25/792 24 06

               R

 
Michal Krupa