Wyjątkowe melodie z duszą

Pierwsze dni grudnia po raz kolejny przyniosły wiele niezapomnianych chwil  przygotowujących nas na okres świąt Bożego Narodzenia.

Donośne dźwięki symbolizujące tradycyjne, pasterskie nawoływania, ponownie rozbrzmiały na zachodnich rubieżach Podlasia i wschodniego Mazowsza, w malowniczej scenerii  dorzecza Bugu  i Liwca. W tym miejscu ponownie spotkały się drogi trzech Diecezji, by podtrzymać symbolikę dawnych instrumentów. Mowa oczywiście o kolejnej edycji  Festiwalu Zbliżenia Kultur - „Melodiach Bożych Trąb” .

 

Dziesięciodniowe obchody łochowskiego festiwalu podzielone były na trzy etapy. Pierwszym z nich był II Tabor Podlaski – impreza ostatkowa odbywająca się w dniach 1-2 grudnia, która oficjalnie kończyła okres rozrywki, dając wszystkim przybyłym ostatnią możliwość zabawy przed rozpoczęciem adwentu. O dobrą zabawę zadbali Janusz Prusinowski, Piotr Piszczatowski, Kapela Hałasów, Kapela Stara Lipa, Kapela Lipy oraz Maćko Korba. Obie potańcówki poprzedzały warsztaty muzyki i tańców tradycyjnych , tańców podlaskich, pieśni tradycyjnych, gry na ligawkach oraz lirze korbowej.

Kolejnym etapem, który odbył się w dniach 4-8 grudnia, były badania terenowe mające na celu odnalezienie i zarejestrowanie unikatowych tradycji, lokalnych kultur i historycznych melodii w tym pieśni adwentowych, dziadowskich, pogrzebowych, kolęd i pastorałek podlasko-mazowieckich, które po dziś dzień są w pamięci starszych mieszkańców naszego regionu. Temat ten zgłębiali zaproszeni pasjonaci i artyści związani od lat z kulturą ludową, m.in. Jacek Hałas, Witold Broda, Michał Pietrusiewicz, Paweł Grochowski, Robert Lipka, Iwona Kopiwoda. Zwieńczeniem badań był cykl wieczornych koncertów Kapeli Hałasów w lokalnych kościołach: pw. Niepokalanego Serca NMP w Łochowie, pw. św. Jana Chrzciciela  w Sadownem, pw. Zwiastowania NMP w Miedznej, pw. św. Andrzeja Boboli w Budziskach, pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Gwizdałach oraz w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kamionnej.

Trzecim etapem był konkurs gry na ligawce - instrumencie z wrażliwą duszą.  Głównym celem konkursu było upowszechnianie lokalnej tradycji i przyczynienie się do zachowania lokalnej tożsamości. Jest też formą kultywowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Rozstrzygnięcie rywalizacji, która toczyła się w czterech kategoriach wiekowych, miało miejsce na terenie Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie. Wszyscy najmłodsi uczestnicy, czyli ci poniżej 10 roku życia, otrzymali nagrody upominkowe. Z kolei na laureatów pozostałych kategorii czekały nagrody pieniężne. I tak w przedziale wiekowym do lat 20 zwyciężyli: I miejsce zajęli  ex aequo Iwona Ignatowska z Białobrzegów i Marcin Radziszewski z Boguszy Starych. II miejsce dla Rafała Radziszewskiego również z Boguszy Starych i III miejsce przypadło Adamowi Ignatowskiemu z Białobrzegów. W kolejnej kategorii do lat 60 I miejsce ex aequo  zajęli Rafał Gałaguz z Jabłonnej- Lacki i Teodor Niemyjski  z Ciechanowca. II miejsce zajął Mateusz Zalewski z Dobrych. Wyróżnieni zaś zostali Izabela Zalewska i Jarosław Zalewski z Dobrych oraz Stefan Zalewski z Wierzbna. Zwycięzcami ostatniej kategorii, tj. powyżej 60 lat, zostali: I miejsce Roman Brochocki z Sokołowa Podlaskiego, II miejsce ex aequo dla Piotra Bondarczuka z Jabłonnej Lackiej oraz Lecha Glińskiego z Gołkowa. III miejsce przypadło zaś Tadeuszowi Augustyniakowi ze Sterdyni. Konkurs zakończył się uroczystym i efektownie wykonanym koncertem laureatów i przybyłych artystów naszego festiwalu. Oficjalnym zamknięciem festiwalu będzie kolejny konkurs gry na ligawce, tym razem w Sokołowie Podlaskim, który odbędzie się 19 grudnia o godzinie 19:00 w Sokołowskim Ośrodku Kultury.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Został on także współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Patronat honorowy festiwalu objęli: Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk i Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski.

Z kolei patronat medialny objęli Głos Węgrowa i okolic, Kurier W, Tygodnik Siedlecki, Radio Fama Wołomin, Katolickie Radio Podlasie i Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl, Węgrowskie Bądźmy razem, Kultura Ludowa i Gazeta Łochowska.

Autorzy: Rafał Bobrowski, Sławomir Gąsiewski

Od. Red. Grudniowe wydanie GŁ zamknęliśmy przez zakończeniem grania z duszą, skąd w poprzednim numerze w materiale „Zbliżenie Kultur” ujęliśmy część wydarzeń tego Finału.

 
Michal Krupa