Teatr z bliska

W dniu 12 grudnia 2017 r. odbył się ostatni minionego już roku wyjazd do teatru z projektu „Teatr z Bliska” w ramach programu „Kultura dostępna”. Przedsięwzięcie to było dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pomysłodawcą i organizatorem projektu był Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie. Program ten był skierowany do osób od 50 roku życia, głównie słuchaczy Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Łochowie.

 

W ramach zadania mogli również uczestniczyć pozostali mieszkańcy gminy Łochów. Przedsięwzięcie polegało na bezpłatnych wyjazdach do trzech teatrów: Teatru Komedia na sztukę „Komedia o napadzie na bank”, Teatru Narodowego na „Iwona, księżniczka Burgunda” oraz Teatru Polskiego na „Wujaszka Wanię”. Przed każdym spektaklem uczestnicy mieli okazję brać udział w wykładzie dotyczącym historii danego teatru,  połączonym ze zwiedzaniem go od strony aktora. Dzięki temu nie były to zwykłe wyjazdy, ale takie, w trakcie których odbiorca mógł bardziej zapamiętać miejsce wystawianej sztuki oraz docenić  jego wartość historyczną.  Wyjazdy te stanowiły też wspaniałą okazję do integracji Seniorów z osobami powoli wkraczającym w ten wiek. Projekt umożliwił przede wszystkim osobom starszym, schorowanym z niskimi emeryturami, bliski kontakt z kulturą na najwyższym poziomie, poszerzył ich wiedzę, wzbogacił o nowe doświadczenia i dał możliwość nowych zainteresowań. Dodatkowym atutem było również to, że dzięki wszystkim zawartym w projekcie atrakcjom, można było skutecznie przeciwdziałać wykluczaniu osób wchodzących w okres wczesnej starości i tych, którzy ten okres przeżywają.

               Aneta Kowalczyk

 
Michal Krupa