Interaktywnie

Zrobiło się interaktywnie w naszych szkołach. Trzy szkoły podstawowe w Gminie Łochów otrzymały w grudniu ub. roku 5 interaktywnych monitorów dotykowych, 1  projektor, 1 zestaw głośników, co było wynikiem rządowego programu pod nazwą „Aktywna Tablica”.

Programu mającego za zadanie rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

Ten nowoczesny sprzęt otrzymały trzy szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łochowie im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku i Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach.

 

Wniosek w tej sprawie Gmina Łochów złożyła kilka miesięcy temu i został on pozytywnie zweryfikowany, by w końcu listopada zawrzeć z mazowieckim kuratorium (przedstawiciel ministra edukacji) stosowną umowę. W ten sposób otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację rządowego programu, w ramach którego zostały zakupione interaktywne monitory dotykowe na kwotę 52.300  zł, w tym z dofinansowania 41.840,00 zł (80% ca łosi zadania).

Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie w trakcie zajęć lekcyjnych i kół zainteresowań i ma przyczynić się do zwiększenia wykorzystania nowych technologii w procesie edukacyjnym. Obsługa sprzętu jest prosta i nie stanowi problemu dla uczniów. Użytkownik dotyka. interaktywnego monitora palcem lub specjalnym  „pisakiem”, który działa jak myszka komputerowa – uruchomiając tym samym dowolny program multimedialny, przesuwanie zdjęć, włączanie dźwięków i uruchamianie filmów edukacyjnych oraz w pełni kontrolować dowolną aplikację. Można także pisać i rysować kolorowymi pisakami, nanosić notatki na dowolny obraz, korzystać z bogatej bazy rysunków zawartych w oprogramowaniu tablicy. Daje to nam  możliwość tworzenia nowoczesnych, dynamicznych, interaktywnych prezentacji, którą można zapisać na dysku i wykorzystać ją  w późniejszym czasie. Stojąc bezpośrednio przy tablicy nauczyciel może prowadzić lekcję, obsługiwać komputer i kontrolować pracę uczniów.

W związku z tym, że rządowy program rozłożony jest na trzy lata, to pozostałe szkoły mogą skorzystać z niego w kolejnych latach: 2018 i 2019, przy 20% wkładzie własnym (gminy).

               R

 
Michal Krupa