Przy stole… tenisowym

W niedzielę 18 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej w Kamionnie  odbył się I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Łochowa.

Otwarcia Turnieju dokonała Dyrektor Szkoły p. Agnieszka Pyźlak wraz z Burmistrzem Łochowa 
p.. Robertem Gołaszewskim, który objął honorowym patronatem to wydarzenie. Całość Turnieju poprowadził p. Mariusz Burzyński, nauczyciel wychowania fizycznego.

 

Zainteresowanie Turniejem było co najmniej duże, gdyż zgłosiło się  do niego 100 zawodników i zawodniczek. Zagrali oni w czterech kategoriach: chłopcy - szkoły podstawowe, chłopcy - gimnazja, open – kobiety, open – mężczyźni. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

I. Chłopcy - szkoły podstawowe: Nowak Bartłomiej, Puchta Kacper, Kowalczyk Paweł

II. Chłopcy - gimnazja: Mech Bartosz, Gołaszewski Jakub, Oliasz Jakub

III. Open - kobiety: Woźnicka Aleksandra, Kałuska Agnieszka, Kalinowska Klaudia

IV. Open - mężczyźni: Orłowski Emil, Orłowski Jakub, Kubój Wojciech

Całe przedsięwzięcie mogło się odbyć dzięki dofinansowaniu przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łochowie. Następny Turniej już za rok.

   R

 
Michal Krupa