Początek trudych konsultacji

9 lutego br. (piątek) w sali konferencyjnej Dworca Kolejowego w Łochowie odbyło się spotkanie w  związku z opracowywaną dokumentacją:  studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) oraz materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy obwodnicy Łochowa w ciągu DK 62. 

Zainteresowanie spotkaniem niebywale duże, gdyż przebieg obwodnicy budzi wiele emocji.  Frekwencja na spotkaniu przerosła oczekiwania organizatorów. Przybyło około 200 osób, na przygotowanych około 100 miejsc siedzących, stąd do sali konferencyjnej trudno było wcisnąć przysłowiowej szpilki. Podobnie było z otoczeniem dworca, gdyż samochodami z całej okolicy zjechało kilkadziesiąt osób, w tym żywo zainteresowani tematem działkowicze - mieszkańcy Warszawy. Dość, że dla zaprowadzenia jako takiego porządku przy stanowiskach zatrzymujących się przy dworcu autobusów z powracającymi z pracy pasażerami - interweniować musiała policja. 

 

Organizatorzy spotkania to: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Warszawa oraz Firma Projektowa TRAKT. Podmioty te reprezentowane były przez Mariana Gołosia, Dyrektora warszawskiego oddziału GDDKiA, Leszek Sekulski, Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami, Paweł Jaskowski - Naczelnik Wydziału Dokumentacji oraz Paweł Szczepaniak z projektantami z firmy TRAKT.

Na spotkaniu obecni byli: Marek Renik, Kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, Krzysztof Fedorczyk, Starosta Węgrowski, Robert Gołaszewski, Burmistrz Łochowa, Małgorzata Łotarska, Wiceburmistrz Łochowa, radni miejscy i powiatowi, sołtysi, działkowicze, mieszkańcy Gminy Łochów.

Podczas spotkania projektanci przedstawili i omówili dwa projekty/warianty obwodnicy 1 (na zachód od Łochowa) i pięć wariantów przebiegu obwodnicy 2 (południowa strona Łochowa), dzięki której kierowcy jadący do tej pory DK50 i DK 62 będą mogli ominąć centrum Łochowa oraz Budziska i Gwizdały. Do każdej z przedstawionych koncepcji zgłoszono szereg uwag, w związku z tym firma projektowa ma przygotować nowe rozwiązania przebiegu obwodnicy z uwzględnieniem ulicy Myśliwskiej w Łochowie. Wszyscy zainteresowani przebiegiem nowej trasy, w tym władze gminne mogą nadal zgłaszać swoje uwagi i wnioski do rozwiązań projektowych łochowskiej obwodnicy lecz termin ich składania upływa 28 lutego.

To dopiero początek całego przedsięwzięcia. Proszę żebyście Państwo nie traktowali tych wariantów projektu obwodnicy jako ostatecznych. Inwestycja będzie konsultowana ze społeczeństwem i samorządem, aby można było wybrać najlepsze rozwiązanie komunikacyjne dla Łochowa – mówił dyrektor GDDKiA Marian Gołoś.

Wszystkie warianty, przedłożone podczas spotkania do zaopiniowania przebiegu obwodnicy, do pobrania na: http://www.trakt.pl/obwodnica-lochowa/

Jaki będzie dalszy przebieg tych konsultacji, na które zapewne wpływ będą miały nie tylko lokalne uwarunkowania, o czym mogliśmy się przekonać w przypadku wariantu tunel/wiadukt w osi ul. Wyszkowskiej. Wszak bez obwodnicy, trudno sobie nawet wyobrazić przyszłość naszej miejscowości. Stąd niezrozumiałe są również i takie głosy, że obwodnica jest zbyteczna.

   R

 
Michal Krupa