„Łochów kręci”

Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie jest jedną z około 200 funkcjonujących w świecie uczelni prowadzonych przez jezuitów. Od 1926 r. jest uczelnią publiczną, finansowaną przez Państwo. Prowadzi trzy kierunki studiów – teologię, pedagogikę i politologię. Jedną ze specjalności politologicznych oferowanych studentom jest marketing terytorialny, nazywany także marketingiem miejsc. To w ramach tej specjalności uruchomiony został kurs marketingu miejsc „Zbuduj markę swojej ulicy”. Prowadził go dr Krzysztof Bakalarski. Trwał od listopada 2016 r. do maja 2017 r.

Projekt kierowany był do uczniów szkół partnerskich i był inicjatywą mającą na celu spopularyzowanie tego kierunku studiów wśród młodzieży, a zarazem ukazanie potencjału tej dziedziny wiedzy i praktyki społecznej w czynieniu lepszą otaczającej nas rzeczywistości, budzeniu wrażliwości młodzieży na historię, tradycję i kulturę miejsc, w których żyją, mieszkają lub uczą się.

Uczestnictwo w kursie umiejętności budowania marki miejsca, zainspirowało grupę uczniów z Liceum w Łochowie przede wszystkim do poszukiwania miejsca, którego markę mogliby tworzyć.  Identyfikacja zasobów materialnych Łochowa, jego historii, losów ludzi i instytucji dotyczyła także historii własnej szkoły i miejsca, na którym stoi.

Zamysł powołania w Łochowie szkoły średniej powstał już w czasie okupacji hitlerowskiej wśród miejscowych nauczycieli tajnego nauczania. 18 października 1944 r. grupa działaczy oświatowych z terenu Łochowa powołała Gimnazjum. Rosnące potrzeby edukacyjne Łochowa spowodowały wybudowanie w 1964 r. nowej siedziby Liceum. Teren na którym znajduje się szkoła jest duży i oddzielony od miasta torami. W okolicy zamieszkuje coraz więcej osób, a poza budynkiem liceum i halą sportową nie ma tu nic atrakcyjnego dla mieszkańców.

Autorzy projektu uznali więc, że należy temu „zapomnianemu” i dotąd nijakiemu miejscu nadać atrakcyjny charakter. Postanowili wykreować markę ulicy, gdzie znajduje się szkoła. Zaczęli poszukiwać szczegółowych informacji historycznych o najbliższej okolicy, rozmawiać z mieszkańcami, czytać. Dowiedzieli się, że były tu rozległe lasy gdzie książęta mazowieccy polowali. Te tradycje znalazły nawet odbicie w herbie miasta. Takie elementy stały się inspiracją dla zbudowania pomysłu tajemniczej historii, legendy, w której wykorzystana też została znajdująca się opodal szkoły stara kuźnia.

Przeprowadzone badania terenowe pozwoliły poznać sąsiadów szkoły, mieszkańców okolicznych ulic. Efektem rozmów był wniosek, że większości osób brakuje przyjaznego miejsca spotkań oraz rozmowy z drugim człowiekiem. I tak zrodził się pomysł na mały obywatelski placyk, który składa się z: placu zabaw, siłowni i skateparku na powietrzu, a także kawiarenki obywatelskiej. Przedsięwzięcia wychodziły naprzeciw potrzebom młodzieży, dzieci i dorosłych, uczniów szkoły i mieszkańców rozrastającego się osiedla.

Projekt łączy edukację, poznawanie historii i tradycji miejsca z zabawą i integracją społeczną oraz międzypokoleniową, prowadzoną w oparciu o planowaną infrastrukturę, w którą wkomponowane będą m.in. gra komputerowa oparta o historię książęcych polowań i zbudowanej przez autorów projektu tajemniczej łochowskiej legendy, tematyczny komiks oraz guest - gra terenowa pozwalającą poznać miejsce i jego zasoby - historyczne i współczesne, a jednocześnie doskonale się bawić.

Link z ilustracjami do projektu: http://www.bobolanum.edu.pl/aktualnosci/535-lochow

Autorzy projektu to uczniowie Liceum Ogólnokształcące im. M. Sadzewiczowej w Łochowie: Maria Gromek, Bartłomiej Klimek, Karolina Laskowska, Magdalena Nowotka, Paulina Ogonowska, Dominik Owsianka,  Hubert Pełka,  Gabriela Rybner, Radosław Święs, Paweł Telak, Patrycja Wielgat, Robert Wiśniewski i Olga Zarzycka.

   R

 
Michal Krupa