ZSP wkracza w 2019 r.

Zaczął się nowy rok szkolny 2018/2019, ważny dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie. Przed Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Sadzewiczowej, Technikum Teleinformatycznym i Technikum Logistycznym wiele nowych wyzwań, wydarzeń oraz dalszych celów do osiągnięcia. Zwłaszcza, że za rok będziemy świętowali 75 lat istnienia LO w Łochowie.

Nasza szkoła jest jedną z najlepszych w okolicy, cieszy się dużym powodzeniem. W 2015 r., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, otwarto Technikum Teleinformatyczne, łączące tematykę informatyki i telekomunikacji, czyli jedną z najbardziej przyszłościowych dziedzin gospodarki. Rok później powstało Technikum Logistyczne, oferujące naukę dynamicznie rozwijających się kierunków współczesnej cywilizacji mobilnej.

 

Tegoroczny nabór do ZSP przeszedł najśmielsze oczekiwania: złożono w sumie 233 podania, w tym do LO - 140, TT - 41, TL - 39 i planowanego Technikum Hotelarskiego - 19. Przyjęto odpowiednio: 103, 33 i 28 osób. Obecnie w ZSP uczy się 395 młodych ludzi.

O wysokiej pozycji szkoły w województwie świadczą też wyniki matur, na co zwracają uwagę zarówno sami uczniowie, jak i ich rodzice. Zdawalność całego egzaminu w 2018 r. wyniosła aż 98,75 proc. Zaś analiza wyników egzaminu maturalnego z 2017 r. pokazuje, że absolwenci osiągnęli najlepszy wynik z wiedzy o społeczeństwie (wyższy średnio o 38 proc. w stosunku do liceów w woj. mazowieckim), języka niemieckiego na poziomie podstawowym (wyższy o 15 proc. niż w województwie), języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (wyższy o 8 proc.) czy matematyki (wyższy o 5 proc.).

Wskaźnik za 2017 r. Edukacyjnej Wartości Dodanej, czyli statystycznej metody badania wkładu szkoły w wyniki nauczania (przyrostu wiedzy uczniów w stosunku do poprzedniego etapu edukacyjnego), dla przedmiotów humanistycznych wzrósł prawie dwukrotnie w porównaniu do okresu 2014-2016. Dla języka polskiego - dwuipółkrotnie, dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz samej matematyki - o 1,3. Wskaźniki EWD dla naszej szkoły cały czas są dodatnie, co oznacza, że uczniowie średnio osiągnęli lepsze wyniki ze wszystkich przedmiotów, niż spodziewano się na podstawie ich wyników gimnazjalnych.

Młodzież uczy się w bardzo dobrze wyposażonych i dostosowanych do wyzwań współczesnego świata pracowniach tematycznych: polonistycznej, geograficznej, historycznej, chemicznej i biologicznej w LO, czterech pracowniach do przedmiotów zawodowych (trzy w TT i jedna w TL) oraz pracowniach językowych, posiadających projektory i niezbędny sprzęt multimedialny. Dumą ZSP jest również bogata w zbiory biblioteka.

Nowo przyjęci uczniowie mają możliwość wybierania przedmiotów na poziomie rozszerzonym dopiero w I klasie, by mogli jak najpełniej rozeznać się w swoich zainteresowaniach i odkryć własne talenty. A jest ich niemało: młodzież odnosi sukcesy na niwie sportu (Ogólnopolski Turniej Cheerleaders Grand Prix Polski, sztafetowe biegi przełajowe, piłka nożna), kultury (Grand Prix na festiwalu jednego aktora „Tradycja słowem pisana”), nauki (zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych czy Olimpiady Przedsiębiorczości). Liczba godzin zajęć fakultatywnych jest bardzo duża, a za osiągnięciami młodzieży stoi świetnie przygotowana, stale doszkalająca się, twórcza i oddana uczniom kadra nauczycieli.

ZSP to szkoła bardzo aktywna. Jej uczniowie biorą udział w licznych projektach ogólnopolskich, m.in. „Szkoła dialogu”, AISEC (organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie), „Jesteśmy razem” (program Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z Izraelem), akcja „Cała Polska czyta dzieciom” czy EKOPHONE oraz częstych wydarzeniach wewnętrznych (np. projekt „Nauka bez granic”, warsztaty z psychologii i kreowania wizerunku, wystawa wynalazków, spotkania z przedstawicielami banków, firm, nadleśnictwa, akcja charytatywna w Loretto i wiele innych).

Sukcesy ZSP potwierdzają zewnętrzne nagrody, rankingi i wyróżnienia. Do najważniejszych należy Certyfikat ogólnopolskiego programu „Wiarygodna szkoła”, wyróżnienie w programie „Zadowolony konsument”, tytuł „Brązowa szkoła 2017” w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych miesięcznika Perspektywy czy „Miejsce odkrywania talentów” Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2018 r. Zespół Tańca Ludowego „Sadzewiczowa” otrzymał prestiżową Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Obecnie w ZSP działają dwa zespoły tańca ludowego, trwają przygotowania do olimpiady biologicznej i chemicznej, a parę dni temu grupa uczniów wróciła bardzo usatysfakcjonowana z dwutygodniowego pobytu na praktykach w Grecji. Szkoła stanowi swoistą wizytówkę Łochowa, przyciągając też dużą grupę młodzieży spoza gminy.

Funkcjonujące przy ZSP Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD” rokrocznie pozyskuje środki zewnętrzne na projekty dla uczniów oraz trwającą od 10. lat wymianę młodzieży z rejonu Kosiv na Ukrainie.

Dyrekcji szkoły udało się w bieżącym roku zdobyć przeszło 500 tys. zł ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej, jednak nadal istnieje potrzeba inwestycji. Do przyszłorocznego budżetu powiatu węgrowskiego została wpisana rozbudowa placówki, nadbudowa dodatkowego piętra oraz zagospodarowanie terenów wokół obiektu. Mamy nadzieję, że LO, TT i TL będą harmonijnie rozwijały się dalej, budując markę naszej gminy i powiatu oraz wypuszczając kolejne roczniki młodzieży, przygotowanej do życia w szybko zmieniającym się świecie.

Społeczność ZSP w Łochowie

 
Michal Krupa