Wybraliśmy

Październikowe wybory do Rady Miejskiej w Łochowie przyniosły nadspodziewany wynik. W 15-osobowej radzie wybranej 21 października według ordynacji większościowej (o wiele bardziej obiektywnej niż proporcjonalna i mieszana) 11 mandatów przypadło KW PiS, 2 - KWW Wspólna Droga WWE 2018 (tzw. lista Suchenka) oraz 2 dla KWW Inicjatywa dla Łochowa (tzw. lista Kalinowskiej). KWW Sami Swoi i KWW Marcina Grędy - pozostaną bez mandatów.

 

Przypomnę, iż najliczniej (po czterech kandydatów na jeden mandat) obsadzone były okręgi wyborcze: nr 3 (Łojew, Łopianka, Samotrzask), nr 7 (Gwizdały, Kaliska, Łazy, Nadkole, Pogorzelec), nr 9 (Barchów, Budziska) i nr 10 (głównie Zatorze), okręg gdzie stoczono bodajże najtęższy bój - przewaga zwycięzcy nad drugim wynikiem zaledwie o dwa głosy. Najmniej kandydatów (po dwie osoby) zgłoszono do okręgów: nr 1 (Kalinowiec, Karczewizna, Laski, Twarogi, Wólka Paplińska), nr 5 (Majdan, Ogrodniki, Zagrodniki), nr 6 (Brzuza Jerzyska, Łojki, Łosiewice, Szumin), nr 8 (Burakowskie, Jasiorówka), nr 11 (głównie Łochów Fabryczny), nr 13 (głównie Stary Łochów) i nr 15 (głównie Centrum Łochowa). W okręgach gdzie było po 4 kandydatów najlepszy wynik uzyskała Aldona Pióro (55,8% ważnych głosów), w okręgach z 3 kandydatami - Nina Bobrowicz (63,5% ważnych głosów), a w okręgach z dwoma kandydatami - Zuzanna Bańska (79,7% ważnych głosów).

Aż ośmiu z piętnastu radnych to nowe w radzie miejskiej Łochowa nazwiska. Z dotychczasowych radnych 5 nie zdecydowało się na ponowny start. Zatem rotacja znacząca. Z poszczególnych 15 okręgów do rady miejskiej wybrano po jednym kandydacie z największą liczbą głosów (nazwiska te zostały dodatkowo wytłuszczone, po skrócie nazwy komitetu wyborczego podana jest liczba oraz % (w nawiasie) głosów ważnych oddanych na kandydata): 

Okręg wyborczy Nr 1

1. SZCZĘSNY Zenon, KW PiS – 236 (42,6%)

2. NOWOTKA Andrzej Adam,WWE 2018 – 318 (57,4%)

Okręg wyborczy Nr 2

1. KIELAN Krystyna Zofia, KW PiS – 397 (59,8%)

2. KRASIEŃKO Piotr, Sami Swoi – 38 (5,7%)

3. ZACH Piotr, lat 47, WWE 2018 – 229 (34,5%)

Okręg wyborczy Nr 3

1. PIÓRO Aldona Helena, KW PiS – 169 (55,8%)

2. LIPIŃSKI Andrzej, KWW Grędy – 57 (18,8%)

3. RADZIO Kamil, Sami Swoi – 3 (1,0%)

4. SIWEK Mariusz, WWE 2018 – 74 (24,4%)

Okręg wyborczy Nr 4

1. ŁOJEK Sławomir Bonifacy, KW PiS – 452 (59,6%)

2. PORA Agnieszka, Sami Swoi – 42 (5,5%)

3. PYŹLAK Krzysztof, WWE 2018 – 265 (34,9%)

Okręg wyborczy Nr 5

1. BAŃSKA Zuzanna Marianna, KW PiS – 291 (79,7%)

2. ŁUKASIK Bożena Małgorzata, Sami Swoi – 74 (20,3%)

Okręg wyborczy Nr 6

1. RYSZAWA Sławomir Piotr, KW PiS – 256 (62,0%)

2. GMUR Mariola Iwona, WWE 2018 – 157 (38,0%)

Okręg wyborczy Nr 7

1. KUŁAK Małgorzata Jadwiga, KW PiS – 300 (48,9%)

2. SZUBARCZYK Krystian, KWW Grędy – 15 (2,4%)

3. RADZIO Monika Anna, Sami Swoi  - 27 (4,4%)

4. OWSIANKA Jacek, WWE 2018 – 272 (44,3%)

Okręg wyborczy Nr 8

1. SITO Emilian Marek, KW PiS – 312 (69,0%)

2. KOKOSZA Jarosław, WWE 2018 – 140 (31,0%)

Okręg wyborczy Nr 9

1. JARZEC Zbigniew, KW PiS – 251 (48,6%)

2. DENIS Barbara, Sami Swoi – 6 (1,2%)

3. WYSZYŃSKA Marta, WWE 2018 – 196 (38,0%)

4. DYBKOWSKA Elżbieta, Inicjatywa – 63 (12,2%)

Okręg wyborczy Nr 10

1. MARTOŃ-JAROSZEWSKA Dominika, KW PiS – 139 (35,0%)

2. PĘKUL Sylwester, KWW Grędy – 115 (29,0%)

3. KACZYŃSKA Karolina Dominika, Sami Swoi – 6 (1,5%)

4. ZALIWSKI Robert Zbigniew, WWE 2018  - 137 (34,5%)

Okręg wyborczy Nr 11

1. KOWALCZYK Sylwester, KW PiS – 169 (42,1%)

2. LEŚNIEWSKA Anna, WWE 2018 – 232 (57,9%)

Okręg wyborczy Nr 12

1. RZEPCZYŃSKI Grzegorz, KW PiS – 280 (35,2%)

2. TĘŻYŃSKA Ewa Iwona, WWE 2018 – 178 (22,4%)

3. DYBKA Antoni, Inicjatywa – 337 (42,4%)

Okręg wyborczy Nr 13

1. JARZĄBEK Zofia, KW PiS – 294 (53,6%)

2. ZBRZEŹNIAK Karol Stanisław, WWE 2018 – 255 (46,4%)

Okręg wyborczy Nr 14

1. BOBROWICZ Nina Zofia, KW PiS – 337 (63,5%)

2. ABRAMCZYK Piotr, Sami Swoi – 31 (5,8%)

3. BIERNACKI Roman, WWE 2018 – 163 (30,7%)

Okręg wyborczy Nr 15

1. WYSZOMIERSKA Ewa Gabriela, KW PiS – 317 (45,9%)

2. KALINOWSKA Urszula Anna, Inicjatywa – 373 (54,1%)

Natomiast w wyborach na Burmistrza Łochowa niespodzianek nie było, wszystko rozstrzygnęło się już w turze pierwszej. Dotychczasowy burmistrz - Robert Gołaszewski zebrał ponad 2/3 ważnych głosów. Jeszcze 10 października byłem pewien, że ma on jedynego kontrkandydata.

Jeszcze tego samego dnia, po rozwiezieniu po punktach sprzedaży większości nakładu, zarówno na stronie internetowej Gazety Łochowskiej: www.gazetalochowska.pl jak i na facebooku Gazety Łochowskiej umieściłem sprostowanie wraz z przeprosinami zatytułowanymi „Trzeci kandydat” o treści:

Trzeci kandydat

Opublikowano: środa, 10, październik 2018 22:01

Okazuje się, że w wyborach samorządowych na Burmistrza Łochowa, zaplanowanych na 21 października 2018 r., oprócz Roberta Gołaszewskiego i Andrzeja Suchenka, kandydatem na ten urząd jest również Wojciech Leszczyński, startujący z Komitetu Wyborczego Wyborców Sami Swoi.

Nie było moją intencją dezawuować w jakikolwiek sposób Jego kandydatury, a materiał w październikowym wydaniu Gazety Łochowskiej „Wybierajmy” oraz „Przedwyborcze rozmowy” redagowany był w ostatnich dniach września i pierwszych dniach października br. nie mając, nie posiadając wiedzy o tym.

Za zaistniałą sytuację KWW Sami Swoi, jak i kandydata na Burmistrza Łochowa w osobie Pana Wojciecha Leszczyńskiego gorąco przepraszam, życząc mu jednocześnie odniesienia sukcesu w nadchodzących wyborach.

Red. Nacz. – Tadeusz Krupa

Mój błąd, pomyłka, niedopatrzenie przyczyniły się paradoksalnie do dwóch rzeczy:

- wzrostu zainteresowania czytelników G.Ł. trzecim kandydatem,

- wzrostu liczby czytelników G.Ł., szczególnie wersji elektronicznej - zarówno na www jak i na fb.

Uprasza się jednak nowych czytelników o kulturę słowa. To tak niewiele. Portale społecznościowe nie mogą i nie powinny być miejscem uzewnętrzniania swoich frustracji, niepowodzeń i fobii.

               R

 
Michal Krupa