Udane współzawodnictwo łochowskich szkół

7 grudnia br. w Zajeździe w Miedznie nauczyciele wychowania fizycznego dokonali podsumowania współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu węgrowskiegoza miniony rok szkolny.W ramach kalendarza imprez Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego organizowanych jest około 80 zawodów w 4 kategoriach:

1. szkoły podstawowe (do 100 uczniów)

2. szkoły podstawowe (powyżej 100 uczniów)

3. klas VII Szkoły Podstawowe oraz II i III klasy Gimnazjalne

4. szkoły ponadgimnazjalne.

 

Stowarzyszenie kierowane jest przez dwóch sportowych aktywistów: Michała Rybaka - przewodniczącego i  Jana Tempczyka - wiceprzewodniczącego, którzy wspierani są przez pozostałych członków Zarządu w składzie: Robert Bala, Michał Szcześnik, Tomasz Wojtasiewicz, Małgorzata Zyśk, Tadeusz Danaj, Grzegorz Wieczorek, Maciej Kucharczyk.

Każda ze sportowych imprez odbywa się oddzielnie dla chłopców i dla dziewczyn w czterech kategoriach wiekowych.Większość zawodów (około 80%) odbywa się w Węgrowie ale również w Łochowie, Miedznie i Stoczku.Na łączny całoroczny wynik danej szkoły składa się punktacja uzyskana w indywidualnych i zespołowych grach sportowych dziewcząt i chłopców w kilkunastu dyscyplinach sportowych, m.in. biegach przełajowych, konkurencjach lekkoatletycznych, tenisie stołowym, piłce ręcznej, nożnej, koszykowej i siatkowej, unihokeja, pływaniu itp. Pod uwagę bierze się również lokaty uzyskane przez uczniów, drużyny szkolne na szczeblu regionalnym (siedlecki), wojewódzkim i ogólnopolskim.

W celu sprawnej organizacji i sprawnego przeprowadzenia zawodów powoływany jest powiatowy asystent sportowy będący jednocześnie koordynatorempowiatowego kalendarza imprez sportowych. Od prawie dwudziestu lat jest nimnieustannie (z krótką roczną przerwą) p. Jan Tempczyk. Corocznie powiatowy SZS dofinansowywany jest środków samorządowych Powiatu Węgrowskiego kwotą przekraczającą 20 tys. zł.

W poszczególnych kategoriach czołowe miejscaoraz lokaty szkół z naszej gminy przedstawiają się następująco:

- szkoły  podstawowe (do 100 uczniów), sklasyfikowano 15 szkół:

1. SP Ruchna

2. SP Kopcie

3. SP Orzełek

- szkoły podstawowe (powyżej 100 uczniów), sklasyfikowano 12 szkół:

1. SP nr 3 Łochów

2. SP nr 2 Węgrów

3. SP Miedzna

4. SP Ostrówek, 6. SP nr 1 Łochów, 8. SP nr 2 Łochów, 10. SP Kamionna

- klasy VII szkół podstawowych oraz II i III gimnazjalne(21 szkół):

1. SP nr 2 Łochów

2. SP Stoczek

3. SP nr 1 Węgrów

4. SP Ostrówek, 10. SP Gwizdały, 11. SP Kamionna, 17. SP nr 3 Łochów.

- szkoły ponadgimnazjalne(6 szkół):

1. ZSP Węgrów

2. I LO Węgrów

3. NLO Stoczek

4. ZSP Łochów,5. ZSP Sadowne,6. ZSP Ostrówek.

Po uroczystej gali połączonej z występami artystycznymi odbył się uroczysty obiad a rozmowom, również kuluarowym, nie było końca.

    R

 
Michal Krupa