Upłynął jeden wiek

14. października br. Szkoła Podstawowa w Ostrówku świętowała 100 - lecie działalności. Jubileusz rozpoczęła Eucharystia celebrowana w kościele parafialnym przez ks. inf. Jana Sobechowicza - delegata biskupa drohiczyńskiego Antoniego Pacyfika Dydycza.

Następnie ks. inf. dokonał aktu pobłogosławienia pamiątkowej tablicy zamieszczonej na frontowej ścianie budynku szkoły i odsłoniętej przez przewodniczącego samorządu uczniowskiego. Napis na tablicy brzmi „Na pamiątkę Jubileuszu 100 - lecia Szkoły Podstawowej w Ostrówku na chwałę byłych i obecnych uczniów, nauczycieli, pracowników, absolwentów. 1913 – 2013”. Dyrektor szkoły, Marzenna Dobrzańska stwierdziła, że trudno uwierzyć, iż minął wiek od kiedy dzieci z Ostrówka (miejscowości powstałej zaledwie 29 lat przed powołaniem w 1913 r. tej szkoły) stawiały niepewnie pierwsze w niej kroki.

To szkoła wpływała i wpływa na ożywienie życia społecznego i kulturalnego Ostrówka, wyraża się to udziałem uczniów w występach pozaszkolnych np. akademiach, spektaklach, akcjach charytatywnych czy zawodach sportowych. Podkreśliła, że szkoła była świadkiem wielu wydarzeń historycznych, ale przede wszystkim dziecięcych sukcesów i radości.

Historia szkoły i jej obecny obraz zostały przybliżone przez uczniów. Przypomnieli oni, że w 1913 roku trzyklasowa szkoła powstała dzięki staraniom właścicieli fabryki Mebli Metalowych i Odlewni Żeliwa „Morfeusz”. Funkcjonowanie placówki zamarło w czasie I wojny światowej, a w wolnej Polsce dwukrotnie wznawiano jej działalność, zmieniała lokalizację, przekształcała się i powiększała. W okrojonej formie funkcjonowała też w czasie okupacji niemieckiej. Zdewastowany budynek został odnowiony w czasach PRL. Liczba uczniów wzrastała w związku z rozwojem Fabryki Urządzeń Technicznych Bumar-Proma. W latach sześćdziesiątych XX wieku została podjęta przez dyrektorkę Halinę Wierzchołowską inicjatywa wzniesienia nowego budynku. Został on oddany do użytku w 1973 roku. Obecnie placówka funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół, liczącego 18 oddziałów, do których w szkole podstawowej, gimnazjum i przedszkolu uczęszcza ogółem 367 dzieci. Szkoła zatrudnia  47 nauczycieli i 12 pracowników obsługi.

Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, był tort z wizerunkiem szkół (starej i nowej) i życzenia 200 lat dla Jubilatki. Wśród licznie przybyłych gości byli obecni reprezentanci Wojewody Mazowieckiego, Siedleckiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, Starosta Węgrowski, Burmistrz Łochowa, członkowie władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji wspomagających, rodzice, uczniowie i nauczyciele - zarówno obecni, jak też ci, którzy kiedyś pracowali, również emerytowani. Goście przemawiając podkreślali dobre działanie szkoły i jej osiągnięcia. Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego Szkoła Podstawowa w Ostrówku została wyróżniona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Medalem Pamiątkowym PRO MASOVIA, który wręczyła członek zarządu - Janina Ewa Orzełowska. Na zakończenie wystąpiła Halina Wierzchołowska - najstarsza nauczycielka i wieloletnia dyrektorka tej szkoły, mama obecnej dyrektor Zespołu. Podkreśliła ona fakt powstania szkoły w czasach zaborów. Przez 100 lat przeszła ona wiele zawirowań, a przetrwała dlatego, gdyż byli w niej nauczyciele, dla których nie system był ważny, ale dobro dzieci. Stanowi to również nadzieję na przyszłość szkoły.

 

SPO

 
Michal Krupa