Będzie kontynuacja

4. listopada br. odbyło się uroczyste zakończenie funkcjonowania Punktu Przedszkolnego „Wesołe Przedszkolaki”, który został utworzony w wyniku realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, działanie 9.1. Podczas uroczystości przedszkolaki przedstawiły część artystyczną, były wiersze, piosenki i taniec, a rodzice z dziećmi wręczyli kwiaty i dyplom „PRZYJACIEL DZIECI” zaproszonym gościom i pani dyrektor Dobrzańskiej.

 

Projekt polegał na utworzeniu i prowadzeniu dla dzieci w wieku 3-5 lat punktu przedszkolnego w tej miejscowości, gdyż było ogromne zapotrzebowanie rodziców, głównie z miejscowości obwodu SP w Ostrówku. Celem projektu było organizowanie zajęć w przedszkolu, opartych na jak największej aktywności dzieci, stworzenie warunków umożliwiających nabywanie umiejętności i wiedzy potrzebnych do optymalnego rozwoju oraz satysfakcjonującego startu w szkole. Zajęcia odbywały się w dobrze wyposażonych salach pod profesjonalną opieką nauczycielek i pomocy nauczyciela.  Wartość projektu przekroczyła 696 tys. zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło ponad 592 tys. zł, a udział Budżetu Państwa wyniósł 94 tys. zł. Wkład własny Gminy Łochów przekroczył kwotę 33 tys. zł. W ramach projektu punkt ten został wzbogacony w zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły papiernicze, meble i sprzęt RTV.

Zajęcia z przedszkolakami (dwa oddziały, początkowo 48, potem 50 osób) rozpoczęto prawie dwa lata temu - 30. stycznia 2012 roku. Zapewniono im opiekę przez 5 dni w tygodniu, przez 10 godzin dziennie. Oprócz zajęć edukacyjnych, realizowane były zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, język angielski, zajęcia muzyczne i rytmiczne, a ponadto wyjazdy na basen (10) i wycieczki edukacyjne (4). Rodzice pokrywali jedynie koszt wyżywienia dziecka. Program trwał do końca października br. Zgodnie z projektowymi wymogami taka alternatywna forma wychowania przedszkolnego powinna być kontynuowana. Mimo zakończenia projektu punkt ten nadal będzie funkcjonował, a to dzięki finansowaniu przez Gminę Łochów. Rodzice pokrywając będą koszty wyżywienia dziecka oraz pobyt dziecka powyżej 5 godzin (1 zł za każdą godzinę). Przedszkolaki będą miały dodatkowe zajęcia, tak jak do tej pory: język angielski, zajęcia logopedyczne i gimnastyki korekcyjnej, a zajęcia muzyczne i rytmiczne prowadzone będą
w ramach zajęć przez zatrudnione w punkcie wychowawczynie.

 

SPO

 
Michal Krupa