Zjazd w Licheniu

Czteroosobowa delegacja Łochowskiego Klubu Gazety Polskiej brała udział w dniach 4-6 października w Zjeździe Klubów GP, który odbył się w Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Ponad 350 osób z kraju i z zagranicy spotkało się w tym wyjątkowym miejscu, aby rozmawiać o problemach i zadaniach przed jakimi obecnie stoi nasze środowisko.

 Cykl wykładów i paneli dyskusyjnych w piątkowy wieczór rozpoczął prof. Andrzej Zybertowicz.  Przeprowadził on bardzo szczegółową analizę dotychczasowej działalności klubów i podkreślił ich ogromną rolę jako składnika tzw. „archipelagu polskości”. Hasłem tym, profesor określa stale zwiększającą się liczbę osób, grup i różnego rodzaju inicjatyw społecznych, dla których wspólnym mianownikiem jest troska o dobro ogółu. Oceniając zaś obecną sytuację społeczno-polityczną w naszym kraju  Zybertowicz  zobrazował ją krótkim zdaniem  – „…Polska przypomina dziś autobus bez kierowcy, na którego miejscu siedzi manekin…”. Zbyteczny chyba jest tu komentarz,  co  czują  pasażerowie tego autobusu? 

Kolejny dzień zjazdu, to zwiedzanie Sanktuarium, wystąpienia przewodniczącego Klubów GP, Ryszarda Kapuścińskiego i  red. Tomasza Sakiewicza na temat sposobów i metod  finansowania klubów,  prezentacje i wystąpienia klubowe oraz dyskusja ciągnąca się do późnych godzin nocnych.  Zjazd zakończyła niedzielna msza św. w intencji Ojczyzny, którą odprawili wspólnie o. Krzysztof Biernat SAC, ks. prałat Tadeusz Osiński oraz kustosz Sanktuarium -  ks. Krzysztof Jędrzejewski MIC. Na długo w naszej pamięci pozostanie homilia o. K. Biernata, w której to obecnie rządzących w Polsce i UE  obarczył odpowiedzialnością za  „ przesiedlenia na obczyznę młodych Polaków, kiedy stawia się ich przed alternatywą: albo emigracja, albo bezrobocie? … Przymuszeni do emigracji stają się tanią siłą roboczą za granicą. Zamiast swoją aktywnością zawodową podnosić gospodarkę własnego kraju, wzbogacają budżety państw, w których pracują. Tak prowadzona polityka obliczona na wypchnięcie młodych ludzi z Polski, zaowocuje jedynie spustoszeniem w wielu sferach i dziedzinach życia naszego Narodu …”. Słowo – przesiedlenie pojawiało się tej homilii jeszcze wiele razy, a jego rozwinięcia dotyczyły zmian zachodzących w naszym myśleniu i duchowości.  Zaraz po mszy św. wspólna fotografia i pożegnania. 

Dla nas zjazd to przede wszystkim wymiana doświadczeń, pomysłów i okazja do przedstawienia własnych osiągnięć. Prezentację Łochowskiego KGP mogą państwo obejrzeć na kanale You Tube pod hasłem  „3 lata w obiektywie”.

 

        Robert Gołaszewski

 
Michal Krupa